องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่ง ช่างโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง บุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/7CzPIz , http://goo.gl/50X5jS

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,