องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/KR4nQy

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,