องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/aFWyq0 , http://goo.gl/d5LXla

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,