กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556

กด Like

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556

 

http://job.cad.go.th/index.php

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,