กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมธนารักษ์

 

กรมธนารักษ์

 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ

 

10,200 - 13,300 บาท

 

จำนวน 5 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/jgmuBo

 

http://www.perdsorbtoday.com

   : , , ,