นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 9 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/p17Rwr

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,