องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 12 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 12 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ.2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 12 ตำแหน่ง 15 อัตรา

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ.2556

 

http://goo.gl/vadlN6

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,