องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ.2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตำแหน่ง สันทนาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

6,800 - 8,340 บาท

 

จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 9 ตุลาคม พ.ศ.2556

 

http://goo.gl/zTKr8S

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,