กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2556

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2556

กด Like

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9,110-15,960 บาท

 

จำนวน 22 อัตรา

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2556

 

http://goo.gl/g7CyXp

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,