องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายช่างโยธา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

6,050 - 9,140 บาท

 

จำนวน 5 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/mZBzQg

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,