องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ

 

6,050 - 7,460 บาท

 

จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/iuYqA4 , http://goo.gl/HiEBQ6 , http://goo.gl/1GacpQ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,