เทศบาลตำบลทุ่งหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556

กด Like

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง บุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใจ

 

6,800 - 8,340 บาท

 

6 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/wCJ2aN

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,