เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กด Like

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/IVDuJ8

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,