องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

3 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/uD2XT6

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,