กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กันยายน 2556

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กันยายน 2556

กด Like

กองทัพอากาศ

 

กองทัพอากาศ

 

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี)f

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

44 อัตรา

 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กันยายน 2556 (รับสมัครเฉพาะผู้ชายเท่านั้น)

 

http://goo.gl/Gczmp1

 

www.boontermblog.com

   : , , ,