เทศบาลตำบลกกโก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลกกโก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556

กด Like

เทศบาลตำบลกกโก

 

เทศบาลตำบลกกโก

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช่างโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานทะเบียน บุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 19 กันยายน 2556

 

http://goo.gl/uC6MIo

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,