สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 74 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 กันยายน 2556

สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 74 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 กันยายน 2556

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

74 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 กันยายน 2556

 

http://goo.gl/gnO8mZ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,