องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา 1.นิติกร จำนวน 4 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 4.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา 5.นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา 6.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 7.นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา 8.สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา 9.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา 10.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา 11.บุคลากร จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา 2.เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา 4.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 5.นายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา 6.เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา 7.เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา 8.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 9.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา 10.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา 1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

63 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/IsmfkZ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,