การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 21 ตำแหน่ง รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2556

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 21 ตำแหน่ง รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2556

กด Like

การประปาส่วนภูมิภาค

 

การประปาส่วนภูมิภาค

 

นักบัญชี 4 นิติกร 4 วิศวกร 4 (โยธา) เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท) วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง) ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม) ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) ช่างไฟฟ้า 3 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 ผู้ตรวจสอบ 4 นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 21 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2556

 

http://pwa.thaijobjob.com/

 

www.rubook.com

   : , , ,