กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 66 จำนวน 200 อัตรา ทั่วประเทศแยกเป็นจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2556

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 66 จำนวน 200 อัตรา ทั่วประเทศแยกเป็นจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2556

กด Like

กรมการพัฒนาชุมชน

 

กรมการพัฒนาชุมชน

 

อาสาพัฒนา (อสพ.)

 

15,000 บาท

 

200 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556

 

http://goo.gl/n7w2EY

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,