สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี(คนพิการ) วิศวกร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

14 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ปริญญาตรี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 2-20 กันยายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/mahD4N

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,