บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556

กด Like

บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

นิติกร ระดับ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ช่างเทคนิค ระดับ 2

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

3 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556

 

http://goo.gl/vE7maZ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,