กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กด Like

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

9,540-14,630

 

7 ตำแหน่ง 16 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/9q5p6r

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,