เทศบาลตําบลท่าสายลวด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา ประจําปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลท่าสายลวด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา ประจําปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

เทศบาลตําบลท่าสายลวด

 

เทศบาลตําบลท่าสายลวด

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/Jr5ON3

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,