เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2556

กด Like

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน

 

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน

 

ตำแหน่งช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

8 ตำแหน่ง

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 13 กันยายน พ.ศ. 2556

 

นิติกร http://goo.gl/BkFXok นายช่างโยธา http://goo.gl/9WGE5q นักวิชาการศึกษา http://goo.gl/bzWzli ช่างโยธา http://goo.gl/LsFb5N เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน http://goo.gl/s5T63h เจ้าพนักงานสาธารณสุข http://goo.gl/dDMh3W เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ http://goo.gl/5xQtCf เจ้าพนักงานการเงิน http://goo.gl/wYwslr

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,