กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 95 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 95 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมสุขภาพจิต

 

กรมสุขภาพจิต

 

นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

95 ตำแหน่ง

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/SeiWLD

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,