เทศบาลตำบลหัวดง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหัวดง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2556

กด Like

เทศบาลตำบลหัวดง

 

เทศบาลตำบลหัวดง จ.มหาสารคาม

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2556

 

http://goo.gl/ptkwda

 

http://www.boontermblog.com

   : , , ,