กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมสรรพากร

 

กรมสรรพากร

 

เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

21 อัตรา

 

วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/NC5YQ0

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,