สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

 

13,300-16,400 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/29KoA5

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,