กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงาน จำนวนรวม 125 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงาน จำนวนรวม 125 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พนักงานนโยบายและแผนงาน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวนร 125 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/N9Zm8s

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,