เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556

กด Like

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 พยาบาลวิชาชีพ 3 นักพัฒนาชุมชน 3

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 7 อัตรา

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556

 

http://goo.gl/eFcKYv

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,