องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช่างโยธา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

6 อัตรา

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 24 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556

 

http://goo.gl/qn7Eo

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,