สำนักทางหลวงชนบทที่10 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2556

สำนักทางหลวงชนบทที่10 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2556

กด Like

สำนักทางหลวงชนบทที่10

 

สำนักทางหลวงชนบทที่10 (เชียงใหม่)

 

นายช่างโยธา

 

1,2240

 

7 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวชและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบวัดทักษะความรู้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2556

 

http://goo.gl/aaGMR

 

http://jobspy.wq45.com

   : , , ,