กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 22 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 22 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556

กด Like

กรมศิลปากร

 

กรมศิลปากร

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ จิตรกร นักโบราณคดี บรรณารักษ์ นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน นายช่างประณีตศิลป์ นายช่างศิลปกรรม นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ ช่างอาภรณ์ นายช่างไฟฟ้า พนักงานการเงินและบัญชี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

22 อัตรา

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://job.finearts.go.th/

 

http://goo.gl/FMRW7

 

www.boontermblog.com

   : , , ,