รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (รพ.สระบุรี)

รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (รพ.สระบุรี)

กด Like

hea01

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (รพ.สระบุรี)

 

13,300-14,630 บาท

 

1 ตำแหน่ง

 

ตามประกาศรับสมัครฯ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634989641494996420.pdf

 

-

   :