กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2556

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2556

กด Like

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

29 อัตรา

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2556

 

http://goo.gl/VPC62

 

www.boontermblog.com

   : , , ,