กองทัพเรือ เปิดสอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 13 อัตรา วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556

กองทัพเรือ เปิดสอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 13 อัตรา วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556

กด Like

กองทัพเรือ

 

กองทัพเรือ

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,เทคโนโลยีการศึกษา,อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) ,ภาษาอังกฤษ,พุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย),บัญชี/การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้น ทุน/การเงินและการ,ธนาคาร/(บัญชีบริหาร มีสิทธิสอบได้เพียง 1 อัตรา) ,นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา,วิศวกรรมต่อเรือ (รับเฉพาะเพศชาย)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

13 อัตรา

 

ปริญญาตร๊ขึ้นไป

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2556

 

http://goo.gl/MNXNK

 

www.boontermblog.com

   : , , ,