กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

กด Like

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุนและสายป้องกันและปราบปราม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1,593 อัตรา

 

ม.6 หรือ ปวช.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://rcm.edupol.org/

 

www.sheetram.com

   : , , , ,