กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556

กด Like

กรมการแพทย์

 

กรมการแพทย์

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

25 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 http://job.dms.moph.go.th/

 

http://goo.gl/F3rZZ

 

http://www.boontermblog.com

   : , , ,