อบจ.อยุธยา เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 30 อัตรา 13 วิชาเอก เงินเดือน 15,000 บาท

อบจ.อยุธยา เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 30 อัตรา 13 วิชาเอก เงินเดือน 15,000 บาท

กด Like

อบจ.อยุธยา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

1. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ศิลปะ จำนวน 3 อัตรา 5. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา 6. ผู้ช่วยครู วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา 7. ผู้ช่วยครู วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 8. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา 9. ผู้ช่วยครู วิชาเอก สังคม จำนวน 2 อัตรา 10. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา 11. ผู้ช่วยครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 12. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา 13. ผู้ช่วยครู วิชาเอก ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

 

8,340 - 15,000 บาท

 

30 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2556

 

โทร 035-200737 หรือ 089-2175247 http://goo.gl/iFxLJ , http://goo.gl/eCNZv

 

www.kroothaiban.com

   : , , ,