กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

10,200 - 16,400 บาท

 

16 อัตรา

 

ปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/8EkGi

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,