สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2556

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2556

กด Like

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ตําแหนงนักวิเคราะห%นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

15,300 – 16,830 บาท

 

2 อัตรา

 

ปริญญาโท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้ การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครสอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ www.ojoc.coj.go.th/exam

 

http://goo.gl/HzfaA

 

jobspy.wq45.com

   : , , ,