กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ (หลักสูตรเร่งรัด) จำนวน 500 อัตรา 1-16 มิถุนายน 2556

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ (หลักสูตรเร่งรัด) จำนวน 500 อัตรา 1-16 มิถุนายน 2556

กด Like

กองทัพบก

 

กองทัพบก

 

นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ (หลักสูตรเร่งรัด)

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

500 อัตรา

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 1-16 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/7m5Fy , http://goo.gl/D8hPc

 

http://www.boontermblog.com/index.php

   : , , , ,