เปิดสอบนายสิบตำรวจ 2556 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

เปิดสอบนายสิบตำรวจ 2556 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

กด Like

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

กองการสอบ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

ข้าราชการตำรวจ

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

 

วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://goo.gl/0tHLc

 

http://www.boontermblog.com/index.php

   : , , , , , , , ,