กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2556

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2556

กด Like

101

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

พนักงานราชการ

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1.นักพัฒนาการเด็ก 2.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 3.พี่เลี้ยง 4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 6.นักพัฒนาสังคม 7.นักสังคมสงเคราะห์

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/XTu5X

 

www.rubook.com

   : , , , ,