มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

กด Like

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

48 อัตรา

 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

 

ระดับ ปวส. 3 อัตรา ระดับปริญญาตรี 35 อัตรา ระดับปริญญาโท 10 อัตรา

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

www.kmutt.ac.th

 

www.rubook.com

   : , , ,