รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี)

รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี)

กด Like

hea01

 

ข้าราชการ

 

นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี)

 

20,610-22,680 บาท

 

1 ตำแหน่ง

 

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634991974586110278.pdf

 

-

   :