รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (งบคลัง)

รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (งบคลัง)

กด Like

 

รามคำแหง129

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

พยาบาล ปฏิบัติการ

 

17,520 บาท

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ต้องมีวุฒิพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 

-

 

-

 

-

 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

 

หน่วยธุรการ งานการแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีเมล : patmoram@gmail.com โทรศัพท์ : 02-310-8068

 

-

   : , ,