กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กด Like

 

ควบคุมมลพิษt

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

นักวิชาการพัสดุ

 

-

 

2 อัตรา

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์ www.pcd.go.th หัวข้อ รับสมัครพนักงานราชการ

 

-