กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กด Like

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

เงินเดือน + ค่าครองชีพ 15,000 บาท

 

1 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรี

 

วุฒิปริญญาตรีสาขาเคมี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ภายใน วันที่ 11 เม.ย. 56

 

http://www.rubook.com/rujob/rujobdetail.php?jobid=4969

 

-

   : , ,